Kamis, 06 Mei 2010

Asma'ul Husna

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: hanya milik Allah asmaa-ul husna [*], maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya [**]. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

[*] Maksudnya: nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah.

[**] Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk nama-nama selain Allah.

Do’a Asma’ul Husna :

1. Al Fatihah
2. Al Ikhlas
3. Al Falaq
4. An Naas

Subhanallahi walhamdulillahuallahu akbar, wa lahaula walaquwata ilabilahil aliyul adziim
Allahuma sholi ala muhammad wa ala ali sayidina muhammad
Allahumma lakal asma’ul husna nad ‘uwaka bihaa

 1. Yaa Allahu anta robbuna laailaha illa anta

Yaa Allah Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak di sembah kecuali Engkau

 1. Yaa Rohmaanu narjuu rohmatak

Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang - Mu

 1. Yaa Rohiimu irhamna

Yaa Tuhan Yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami

 1. Yaa maaliku a’ thinaa min mulkika

Yaa Tuhan yang Maha Raja (yang mempunyai kekuasaan) berilahkanlah kami kekuasaan-Mu

 1. Yaa Quddusu Qodis fitrotanaa

Yaa Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami

 1. Yaa Sallamu salimnaa min aafatiddunnya wa azabil akhiroh

Yaa Tuhan Pemberi Selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa akhirat

 1. Yaa Mu’minu aaminnaa wa aamin ahlana wabaladana

Yaa Tuhan yang Memberi Keamanan, berikanlah kami keamanan keluarga dan negeri kami

 1. Yaa Muhaiminu haimin ‘auratinaa wa aj sadana

Yaa Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami

 1. Yaa Azzizzu azziznaa bil ilmi wal karoomah

Yaa Tuhan yang Maha Mulia, Muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan

 1. Yaa Jabbaru hablanaa min jabaruutika

Yaa Tuhan yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu

 1. Yaa Mutakabbiru bifadlika ij ‘alna kubaroo’

Yaa Tuhan yang Maha Megah, dengan anugerahMu jadikanlah kami orang yang megah

 1. Yaa Kholiqu Hassin Kholkona wa hassin khulukonaa

Yaa Tuham yang Maha menciptakan, baguskanlah kejadian kami dan ahlaq kami

 1. Yaa Barii’u abrinaa minassyirki wal maradi wal fitnati

Yaa Tuhan yang Maha membebaskan, bebaskanlah kami dari syirik, penyakit dan fitnah

 1. Yaa Mushowiru showirnaa ilaa ahsanil kholqi wal haali

Yaa Tuhan Yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baik mahluk dan

sebaik-baik keadaan

 1. Yaa Ghofaru ighfirlanaa dzunuubanaa

Yaa Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami

 1. Yaa Qohharu ikhar ‘aduwana ilal istislami

Yaa Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk menyerah

 1. Yaa Wahabu hablana duriyatan thoyibah

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik-baik

 1. Yaa Rozzaqu urzuknaa halaalan thoyibaan wasii ‘aa

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Rizki, berikanlah kepada kami rizki yang halal, bergizi

dan banyak

 1. Yaa Fattahu iftah lana abwabal khoiri

Yaa Tuhan Yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan

 1. Yaa Aliimu alimnaa malaa na’lam

Yaa Tuhan Yang Maha Mengetahuai, berikanlah kepada kami apa yang kami tidak ketahui

 1. Yaa Qoobidhu idazaa a aj ‘aluuna faqbid ruuhana fii husnil khotimah

Yaa Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajalkami, cabutlahruh kami dalam

keadaan khusnul khotimah

 1. Yaa Bassitu ubsutyadaka ‘alaina bil athiyah

Yaa Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh

pemberian

 1. Yaa Khofidu ikhfidi man dzolamanaa

Yaa Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang mendholimi kami

 1. Yaa Roofi ‘u irfa darojatina

Yaa Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami

 1. Yaa Mu ‘izzu aatinaa ‘ijataka

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Kemuliaan limpahkanlah kemuliaan-Mu kepada kami

 1. Yaa Mudzilu dzalilman adzalanaa

Yaa Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami

 1. Yaa Sammi’u isma’ syakwatana

Yaa Tuhan Yang Maha Mendengar, dengarkanlah pengaduan kami

 1. Yaa Bashiiru abshir hasanatina

Yaa Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami

 1. Yaa Hakamu uhkum man hasada ‘alaina wagossyana

Yaa Tuhan Yang Maha Menetapkan Hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami

 1. Yaa ‘Adlu I ‘ dil man rohimana

Yaa Tuhan Yang Maha Menetapka Keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang

kami

 1. Yaa Khobiru ihyina hayatal khubaro

Yaa Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada

 1. Yaa Haliimu Bil hilmi jayyinna

Yaa Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun

 1. Yaa Lathiifu ulthuf binaa

Yaa Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus kepada kami

 1. Yaa Adhimu ahyina hayatal udomaa ‘a

Yaa Tuhan Yang maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana orang-orang yang agung

 1. Yaa Ghofuru ighfirlana wa isrofana

Yaa Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan keteledoran kami

 1. Yaa Syakuru a ‘inna ‘ala syukrika

Yaa Tuhan Yang Maha Menerima Syukur, berikanlah kepada akami kemampuan untuk

selau bersyukur kepada-Mu

 1. Yaa ‘Aliyu uluwaka nastaghitsu

Yaa Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu

 1. Yaa Kabbiru ij ‘alan kubaroo ‘a

Yaa Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar

 1. Yaa Hafidu ihfadna min fitnatidunnya wa suu ‘iha

Yaa Allah Yang Maha Memelihara, perihalalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya

 1. Yaa Muukitu a’thina quwataka laa haula wala kuwata illa bika

Yaa Allah Yang Maha Memberi Kekuatan, berilah kekuatan tiada daya dan kekuatan

kecuali dari Engkau

 1. Yaa Hasiibu haasibna hisaaban yasiiroo

Yaa Tuhan Yang maha menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan

 1. Yaa Jalillu ahyina hayaatal ajjilaa

Yaa Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang orang yang mempunyai

keluhuran

 1. Yaa Karimu akrimnaa bitakwaa

Yaa Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketakwaan

 1. Yaa Rokiibu ahyina tahta rikoobatik

Yaa Tuhan Yang Maha Mengamati ggerak-gerik, hodupkanlah kami selalu dalam

pengamatan-Mu

 1. Yaa Mujjibbu ajib da’watana waqdi hawa ijanaa

Yaa Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do’a dan ajakan kami, luluskan semua

keperluan kami

 1. Yaa Waasii‘u urzuknaa rizqon waasi’aa wawashi’ suduroona

Yaa Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami

 1. Yaa Hakimu ahyina hayaatal mukamaa’i

Yaa Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-

orang yang bijaksana

 1. Yaa Waduudu wuddaka ista’ tsarna wa alhimna mawadatan warohmah

Yaa Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah

kepada kami rasa cinta dan kasih sayang

 1. Yaa Majiidu a’ thina majdaka

Yaa Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan

 1. Yaa Ba’isu ib ‘sna ma asyuhadaai wa sholihiin

Yaa Tuhan Yang Maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang

syahid dan orang-orang yang sholeh

 1. Yaa Syahiidu isyhad bi anna muslimuun

Yaa Tuhan Yang maha menyaksikan, sksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang

menyerahkan diri kepada-Mu

 1. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa ‘thi kulla dzi hakkin haqqo

Yaa Allah Tuhan Yang Maha Haqq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah

haq kepada orang yang mempunyai haq

 1. Yaa Wakiilu ‘alaika tawakalna

Yaa Tuhan Yang Menerima Penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan Kami

 1. Yaa Kowiyu bikuwatika fanshurna

Yaa Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami

 1. Yaa Matiinu umtun imanana wasabit aqdamana

Yaa Tuhan Yang maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami

 1. Yaa Waliyyu ahyina hayaatal auliyaa

Yaa Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang

mendapat perlindungan (para wali)

 1. Yaa Hamiduu urzuqnaa ‘isyatatan hamiidah

Yaa Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji

 1. Yaa Muhshi ahsina min zumrotil muwahidiin

Yaa Tuhan Yang Maha Menghitung, hitu nglah kami termasuk bilangan orang-orang

yang meng - Esakan Engkau

 1. Yaa Mubdi ‘u bismika ibtada’ naa

Yaa Tuhan Yang Maha Memulai, Dengan Nama-Mu kami memulai

 1. Yaa Muu ‘idu a ‘id maghoba ‘annaa

Yaa Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami

 1. Yaa Muhyii lakaa nihyii fahayinna bissalaam

Yaa Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup hidupkanlah kami

dengan penuh keselamatan

 1. Yaa Mummitu amitna laa diinil islam

Yaa Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam

 1. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’ yanaa wasyarikaatana wajiroo’atanaa

Yaa Tuhan Yang Maha Hidup, hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami dan tanaman

kami

 1. Yaa Qooyuumu aqimnaa bil istikomah

Yaa Tuhan Yang Maha Tegak, tegakanlah kami dengan konsisten

 1. Yaa Wajiidu aujid madhoo’a annaa

Yaa Tuhan Yang Maha Mewujudkan /Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari

kami

 1. Yaa Maajidu aatinaa majdaka

Yaa Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemulyaanMu

 1. Yaa Waahidu wahid tafarukma wajma’ syamlana

Yaa Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, perstukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah

keberantakan kami

 1. Yaa Shoomadu ilaika shoomadna

Yaa Tuhan Yang Tergantung kepadaNya sesuatu, hanya kepadaMu kami bergantung

 1. Yaa Qoodiru biqudrotika anjib mindohrina dzuriyatan toyyibah

Yaa Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaanMu lahirkanlah dari tulang punggung

kami anak keturunan yang baik

 1. Yaa Muqtadiru iktadiirlana zauzan wakhoiron kullahu

Yaa Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikan

 1. Yaa Mukodimuu Kodiim hawaijanaa fi-dunnya wal akhiroh

Yaa Tuhan Ynag Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami dunia dan akhirat

 1. Yaa muakhiru akhir hayatana bihusnil khotimah

Yaa Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan khusnul khotimah

 1. Yaa Awaluu adkhilnal jannata ma’al awaliin

Yaa Tuhan Yang Maha Pertama, masukanlah kami sedalam syurga bersama orang-

orang yang pertama masuk syurga

 1. Yaa Akhiruu ij’al akhiiroo ‘ umrina khoiroohu

Yaa Tuhan Yang maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhi umur kami

 1. Yaa Dohiiru adhiril haqqo ‘alaina warziqna tiba’ah

Yaa Tuhan Yang maha Nyata, tampakanlah kepada kami kebenaran, berikan kami

kesanggupan untuk mengikutinya

 1. Yaa Batinu abtiin ‘uyubana wastur aurootina

Yaa Tuhan Yang maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutupkah rahasia

kami

 1. Yaa Walli anta waali amrinaa fasrii nusrotakalana

Yaa Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka

segerakanlah pertolongan Mu kepada kami

 1. Yaa Muutaa’ali a’li kalimataka wahdul man khodalana

Yaa Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur),

luhurkanlah/peliharalah kalimatMu dan hinakanlah orang yang merendahkan kami

 1. Yaa Barru ashib baroka ‘alaina wa ahyinaa ma’al barorotil kiroom

Yaa Tuhan Yang Maha Dermawan, limnpahkanlah kedermawanan-Mu kepada kami dan

hidupkanlah kami bersama dengan yang dermawan pula.

 1. Yaa Tawwabu taqobal taubatana wataqobbal ma’dirotanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menerima Taubat, terimalah Taubat dan uzur kami

 1. Yaa ‘Afuwwu fa’fu ‘anna khotoyananaa

Yaa Tuhan Yang Maha Memaafkan, maafkanlah semua kesalahan kami

 1. Yaa Rouufu anzil ‘alaina ro’fataka

Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu

 1. Yaa Malikal mulki aati mulkaka man tasyaa ‘u minna

Yaa Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikanlah kerajaan/kekuasaanMm

kepada siapa yang Engkau kekendaki

 1. Yaa Muntaqiimu laa tantakim ‘alaina bidunubina

Yaa Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa karena dosa-dosa kami

 1. Yaa Dzalzala li wal ikrom akrimna bil ij lali wataqwaa

Yaa Tuhan Ynag Mempunyai Keagungan/Kemulyaan, muliakanlah kami dengan

keagungan dan ketaqwaan

 1. Yaa Muqsithu syabitlana qisthon wazil ‘ana dzulman

Yaa Tuhan Yang Maha Mengdili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkanlah

dari kami kedzaliman

 1. Yaa Jamii’u ijma’naa ma’asholihiin

Yaa Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkan kami bersama orang yang sholeh

 1. Yaa Ghoniyyu aghninna bihalaalika an haromik

Yaa Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh

dari keharaman

 1. Yaa Mugni bini’matika aghninaa

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan ni’mat-Mu berikanlah kami kekayaan

 1. Yaa Maani’u ‘imna dairotas suu ‘i taduuru ‘alaina

Yaa Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami

 1. Yaa Dhorru la tushib dorooka wadhoro mayadhuru ‘laina

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan

bahaya orang yang membahayakan kami

 1. Yaa Naafii’u infa’ lanaa ma ‘alamtana wamma rozaktana

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Maafat, berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah

Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami

 1. Yaa Nuuruu nawir kulubana bihidayatika

Yaa Tuhan Yang Bercahaya, sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu

 1. Yaa Haadi ihdinasyirotol mustaqiim

Yaa Tuhan Yang Maha Memberi Petujnjuk, tunjukanlah kepada kami jalan yang lurus

 1. Yaa Badii’u ibda’ lana hayatan badii ‘ah

Yaa Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptankanlah kepada kami hidup yang indah

 1. Yaa Baaqii abqi ni’matakal lati an’amta ‘alaina

Yaa Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah ni’mat yang telah Engkau berikan kepada kami

 1. Yaa wariisyu ij ‘alna warosyati janatinna’iim

Yaa Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga

keni’matan

 1. Yaa Rasyidu alhimna rushidaka wa ahyina roosidiin

Yaa Tuhan Ynag Maha cvendekiawan, limpahkanlah kecendiawan-Mu dan hidupkanlah

kami sebagai orang yang cendekia

 1. Yaa Shobuuru ij ‘alna shobiriin

Yaa Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar

Do'a Sehari-hari

1. Doa ketika berangkat tidur

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

Bismikallaahumma Amuutu wa Ahyaa

Artinya:

“Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup.” (HR. Bukhari)

Atau

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ

Bismikallaahuma Ahyaa wa Bismika Amuutu

Artinya:

“Dengan menyebut nama-Mu, Ya Allah, aku hidup dan dengan menyebut Nama-Mu aku mati.” (HR. Muslim)

2. Doa ketika bangun tidur

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Alhamdulillaahil Ladzii Ahyaanaa Ba’da Maa Amaatanaa Wailaihin Nusyuur

Artinya :

“Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepada-Nya (kami) akan dibangkitkan.”

Keterangan:

Doa-doa di atas didasarkan pada hadits Hudzaifah Ibnu al Yaman radliyallah ‘anhu. Beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika akan tidur membaca: Bismikallaahumma Amuutu wa Ahyaa (dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup), dan apabila bangun tidur membaca: Alhamdulillaahil Ladzii Ahyaanaa Ba’da Maa Amaatanaa Wailaihin Nusyuur (Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepada-Nya (kami) akan dibangkitkan).” (HR. Bukhari)

Dikeluarkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dengan redaksi sedikit berbeda, dari al Bara’, berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, apabila mulai berbaring di tempat tidurnya membaca: Allaahumma Bismika Ahyaa waamuutu (Ya Allah, dengan Nama-Mu, aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati). Dan apabila bangun, beliau membaca: Alhamdulillaahil Ladzii Ahyaanaa Ba’da Maa Amaatanaa Wailaihin Nusyuur (Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepada-Nya (kami) akan dibangkitkan).” (HR. Muslim)

Isi Kandungan Doa

Tidur dalam doa di atas disebut kematian, karena tidur adalah saudara kandung dari kematian. Sebabnya, saat tidur akal dan gerakan kita hilang laksana mati. Hal sebagai bentuk permisalan dan penyerupaan, seperti firman Allah Ta’ala:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.” (QS. Al An’am: 60)

Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, “Allah Ta’ala mengabarkan bahwa Dia mewafatkan hamba-hamba-Nya dalam tidur mereka di waktu malam. Ini adalah wafat kecil, sebagaimana firman-Nya (dalam mewafatkan Isa bin Maryam):

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Ketika Allah berfirman: ‘Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir.” (QS. Ali Imran: 55)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan.” (QS. Al Zumar: 42)

Dia (Allah), dalam ayat ini, menyebutkan dua jenis wafat: kubra (besar) dan shugra (kecil). Demikianlah Dia menyebutkan hukum dua wafat, shugra lalu kubra, dalam satu tempat ini.”

Syaikh as Sa’di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, ” . . . Bahwa Dia (Allah) mewafatkan mereka pada waktu malam, wafat tidur, sehingga mereka berhenti bergerak, badan mereka istirahat, lalu membangkitkan mereka ketika bangun dari tidur agar mereka bisa mencari kebutuhan dien dan dunia mereka. Dan Allah tahu amal-amal yang mereka kerjakan.”

Al Thibbi menyebutkan tentang hikmah digunakannya kata maut (mati) pada tidur, “bahwa fungsi manusia diberi hidup untuk mencari ridla Allah, taat pada-Nya, dan menjauhi murka dan siksa-Nya. Maka orang yang tidur tidak bisa melakukan fungsi ini, dia seperti mayat, oleh karenanya (ketika bangun) dia memuji Allah atas nikmat ini dan hilangnya penghalang-penghalang (mendapatkan ridla Allah) tersebut.”

Dalam doa-doa di atas, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan adanya hari kebangkitan setelah kematian sebagaimana manusia bangun dari tidurnya.

Dalam doa-doa di atas, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan adanya hari kebangkitan setelah kematian sebagaimana manusia bangun dari tidurnya. Karenanya, hikmah doa ketika mau tidur adalah agar penutup amal berupa dzikir kepada Allah dan hikmah doa bangun tidur adalah agar amal pertama kali adalah mengingat tauhid dan ucapan yang baik. Wallahu a’lam bi al Shawab . . .3. Doa Keluar Rumah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَ كَلْتُ عَلَ اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ ةَ اِ لاَّ بِا للَّهِ

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya kekuatan melainkan dengan petolongan Allah.4. Doa Masuk Masjid

اَ للَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Artinya:

Ya Allah bukakanlah bagiku pintu pintu rahmatmu5. Doa sesudah Adzan

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِ هِ الدَّعْوَةِالتَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اَتِ مُحَمَّدَانِالْوَسِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَلِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَشْهُ مَقَا مًا مَحْمُوْدَاانِ الَّذِيْ وَعَدْ تَهُ اِنَّكَ لاَ تُحْلِفُ الْمِيْعَادَ يَا اَرْحـَمَ الرَّا حِمِيْنَ

Artinya:

Ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan kelebihan, dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janjimu, wahai Dzat yang Maha Pengasih.6. Doa sesudah Iqomah

اَقَا مَهَا اللَّهُ وَاَدَا مَهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَاْلاَرْضُ

Artinya:

Semoga Allah menegakkan dan mengabadikan salat selama masih ada langit dan bumi7. Doa sebelum Belajar

يَا رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا وَارْزُقْنِى فَهْمًا

Artinya:

Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman8. Doa Pembuka Hati

رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِى اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَا نِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

Artinya:

Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah pekerjaanku dan lancarkanlah lidahku agar mereka paham pembicaraanku9. Doa mohon Kebaikan Dunia Akhirat

رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَ جِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَا بَ النَّا رِ

Artinya:

Ya Allah tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siska neraka.10. Doa akan Makan

اَللَّهُمَّ بَا رِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَا بَا النَّا ر

Artinya:

Ya Allah berilah kami keberkahan di dalam sesuatu yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.11. Doa Menengok Orang Sakit

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّا سِ اَذْهِبِ الْبَأْ سَ اِسْفِ اَنْتَ الشَّا فِى لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُوكَ شِفَاءً لاَ يُغَا دِرُ سَقَمًا

Artinya:

Ya Allah yang menguasai (memelihara ) manusia, hilangkanlah penyakitnya, dan sembuhkanlah (sakitnya), Engkau dzat yang menyembuhkan penyakit, tiadalah ada penyembuh kecuali dengan penyembuh Engkau, sembuh yang tiada meninggalkan penyakit lagi.12. Doa Ketika ditimpa Musibah

اِنَّا لِلَّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ, اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبْ مُصِيْبَتِى فَأْجُرْنِى فِيْهَا وَاَبْدِ لْنِى مِنْهَا خَيْرًا

Artinya:

Sesungguhnya kami milik Allah dan kembali hanya kepadaNya, Ya Allah, padamu aku memperhitungkan musibahku, maka berilah aku pahala dalam musibah itu dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya.13. Doa Mohon Senantiasa Mendapat Petunjuk

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Artinya:

Ya AllahTuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).14. Doa Kemuliaan Keluarga

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

Artinya:

"Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
15. Doa Masuk Kamar Mandi

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْجَبَائِثِ

Artinya:

Ya Allah tuhan kami, sesungguhnyaaku memohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran16. Doa Memohonkan ampun Kedua Orangtua

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِوَا لِدَيَّ وَرْحَمْهُمَّا كَمَا رَبَّيَا نِى صَغِيْرًا

Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka memelihara aku ketika aku masih kecil17. Doa Mohon Ilmu Yang Bermanfaat

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَ لُكَ عِلْمًا نَا فِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَرِزْقًا وَاسِعًا وَاِلَى الْخَيْرِ قَرِّبْنَا وَعَنِ الشَّرِ بَعْدِ نَا

Artinya:

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rizqi yang lapang dan dekatkanlah aku pada perilaku yang baik serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jahat.18. Doa Ketika Akan Melaksanakan Ujian

رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَثَدًا

Artinya:

Ya Allah tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan persiapkan kami dalam urusan kami dengan petunjukMu.19. Doa Menghadapi Kesulitan

اَللَّهُمَّ لاَسَهْلَ اِلاَّ مَاجَعَلْتَهُ سَهْلاُ وَ اَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَ شِئْتَ سَهْلاً

Artinya:

Ya, Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah dan Engkau berkuasa menjadikan kesulitan apabila Engkau kehendaki sebagaikemudahan1. Doa Ketika Bercermin

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِى

Artinya:

Segala puji bagi Allah, berikan kebaikan budi pekerti sebagaimana Engkau telah memberikan kebaikan pada rupa wajahku19. Doa Naik Kendaraan Darat

سُبْحَنَا الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

Artinya:

Maha suci Allah yang memudahkan ini (kendaraan) bagi kami dantiada kami mempersekutukan bagiNya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami.20. Doa Mohon Diberi Kecerdasan Berpikir

اَللَّهُمَّ اَلْهِمْنِى رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

Artinya:

Maha suci Allah yang memudahkan ini (kendaraan) bagi kami dantiada kami mempersekutukan bagiNya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami.

Doa Memohonkan Ampunan Bagi Orang Tua


رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Ya Tuhan kami, beri ampunilah aku dan kedua ibu bapakku serta orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” (QS. Ibrahim: 41)

Dalam doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ini terdapat tiga permintaan ampunan; yaitu permintaan ampun untuk diri sendiri, kedua orang tua, dan untuk kaum mukminin dan mukminat pada hari dihisabnya manusia untuk dibalas sesuai amal-amal mereka.

Seluruh permintaan Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah kecuali doanya untuk bapaknya yang kafir dan memusuhi Allah ‘Azza wa Jalla.

Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tuanya ini dipanjatkan sebelum ada perintah dari Allah untuk berlepas diri dari bapaknya.

Sebagian keterangan disebutkan, doanya ini dipanjatkan ketika keduanya sudah tiada. Sebelumnya Nabi Ibrahim berjanji akan memintakan ampun untuk ayahnya setelah mengusirnya karena tidak terima dengan dakwah Nabi Ibrahim yang dianggap menghina berhala-berhala yang dipertuhankannya. Lalu Ibrahim berkata pada bapaknya, “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam: 47)

Syaikh Asy Syinqithi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, “Allah Ta’ala menerangkan dalam ayat yang mulia ini bahwa Ibrahim memintakan ampunan (maghfirah) untuk kedua orang tuanya, sedangkan dalam ayat lain bahwa permohonan ampunan untuk ayahnya ini sebelum dia mengetahui bahwa dia adalah musuh Allah. ketika tahu, maka Ibrahim berlepas diri darinya, sebagaimana firmanNya,

وَمَا كَانَ استغفار إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya.” (QS. Ibrahim: 114)

Bahkan dalam ayat lain, Allah menyatakan sikap Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya yang musyrik dan kafir tidak layak dicontoh, “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia . . . . kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah”.” (QS. Al Mumtahanah: 4)

Bahkan dalam ayat lain, Allah menyatakan sikap Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya yang musyrik dan kafir tidak layak dicontoh,

Kenapa tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik atau kafir?

Sesungguhnya doa seorang mukmin untuk sesamanya yang beriman adalah bermanfaat, di antaranya memohonkan ampun untuknya. Allah pun memerintahkannya sebagaimana perintah-Nya kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam,

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.” (QS. Muhammad: 19)

Tapi Allah juga membuat batasan agar tidak berdoa sesuatu yang tidak diizinkan Allah, bahkan dilarang-Nya, seperti memintakan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Karena doa dan permohonan tersebut tidak mungkin dikabulkan-Nya.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam.” (QS. At Taubah: 113)

Firman Allah terhadap orang-orang munafik:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka.” (QS. Al Munafiqun: 6)

Disebutkan juga di dalam hadits shahih, bahwa Allah telah melarang Nabi-Nya beristighfar atau memintakan ampun untuk kaum musyirikin dan munafiqin serta mengabarkan bahwa Dia tidak akan memberikan ampunan untuk mereka.

إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah.” (QS. An Nisa’: 48)

Disebutkan juga di dalam hadits shahih, bahwa Allah telah melarang Nabi-Nya beristighfar atau memintakan ampun untuk kaum musyirikin dan munafiqin serta mengabarkan bahwa Dia tidak akan memberikan ampunan untuk mereka.

Maka larangan memintakan ampun untuk orang musyrik dan kafir yang mati di atas kesyirikan dan kekafiran dikarenakan beberapa sebab, di antaranya:

1. Istighfar untuk mereka sia-sia, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Karena Allah telah menetapkan bagi orang yang mati di atas kesyirikan wajib mendapat siksa dan wajib kekal di neraka, tidak bermanfaat syafaat (pertolongan) seseorang, dan tidak pula berguna permohonan ampun orang-orang yang beristighfar walaupun dia Nabi dan Rasul.

2. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan orang beriman harus mengikuti keridlaan dan kemurkaan Allah, mencintai siapa yang mencintai Allah dan memusuhi orang yang memusuhi-Nya. Sementara memintakan ampunan untuk orang yang pasti menjadi penghuni neraka yang abadi telah meniadakan semua itu dan membatalkannya.

Fatwa Lajnah Daimah:

Lajnah Daimah ditanya: “ada seseorang yang dulunya muslim, lalu dia murtad (keluar) dari Islam dan mati dalam kemurtadan, apa boleh kita menyebutnya sebagai orang kafir? Bagaimana hukum orang murtad dalam Islam? Bolehkan kita memintakan ampun untuknya, misalnya “Ya Allah ampunilah dosa-dosanya?”.”

Tidak boleh memintakan ampun untuknya jika dia benar-benar meninggal di atas kemurtadan.

Jawaban: “Siapa yang sebelumnya seorang muslim lalu murtad dari Islam maka dia adalah menjadi kafir. Dia diberi kesempatan taubat tiga hari. Jika mau bertaubat, (dimaafkan), jika tidak maka dia dihukum bunuh. Tidak boleh memintakan ampun untuknya jika dia benar-benar meninggal di atas kemurtadan. Dasarnya firman Allah Ta’ala:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam.” (QS. At Taubah: 113)

Rabu, 05 Mei 2010

Cara Cepat dan Tepat Mengerjakan Soal MatematikaSebagian orang menganggap belajar matematika hanya untuk kesenangan. Sebagian lagi menganggap belajar matematika adalah kewajiban. Ada pula yang menganggap belajar matematika agar bisa diterima kerja. Ada juga agar sukses ulangan harian dan ujian nasional. Ada juga yang ingin menjadi juara.

Dari perbedaan tujuan di atas, tentu cara belajarnya pun berbeda. Contohnya, belajar matematika ketika ingin menghadapi ulangan harian dan ujian nasional, pasti berbeda dengan belajar matematika ketika ingin memenangkan olimpiade matematika. Karena matematika ulangan harian dan ujian nasional hanya menerapkan soal pilihan ganda. Implikasinya Anda hanya dinilai dari jawaban akhir Anda. Proses Anda menemukan jawaban itu tidak penting. Jadi Anda harus memilih siasat yang cepat dan tepat.

Gunakan berbagai macam rumus cepat dan ampuh dalam menyelesaikan soal-soal matematika ulangan harian dan ujian nasional. Salahsatunya, seperti yang dibahas secara tuntas di dalam buku Rumus Jitu Matematika SMP terbitan Indonesia Tera.

Buku karya Abdul Aziz, S.Si dan Budhi Setyono, S.Pd ini menyajikan soal matematika SMP yang sering diujikan baik dalam ulangan harian, ujian sekolah, maupun ujian nasional yang dikupas dengan menggunakan cara-cara praktis (super dahsyat) yang kebenarannya sudah tidak diragukan lagi.

Dengan soal-soal yang sangat bervariasi, dari level sederhana hingga level menantang di semua bab yang diajarkan di sekolah, dimungkinkan para siswa akan dapat menguasai semua tingkatan soal yang kemungkinan besar akan diujikan.

Jambore GIGIkita Indonesia
video jambore GIGIkita Indonesia

RUMUS JITU MATEMATIKA SMP

Buku yang sangat luar biasa, cepat dalam penyelesaian, dan keakuratannya sudah tidak terbantahkan lagi

- Richard Akira Heru -

SMP PL Domenico Savio Semarang

(peraih medali emas pada ajang Poo leung Kok mathematics world contest in Hongkong)
“Belajarlah matematika untuk hidup lebih mudah dan berkualitas”

Dengan ilmu, satu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Matematika memberikan bekal ilmu untuk memecahkan masalah. Buku ini menjadi rujukan penting bagi siswa dan guru dalam belajar dan mengajarkan matematika. Solusi alternatif dalam penyelesaian soal disajikan secara menarik. Penulis juga memaparkan solusi prosedural disamping solusi alternatif yang ditawarkan. Hal ini menjadikan buku ini tepat untuk dipelajari oleh siswa dengan berbagai tingkat pemahaman yang berbeda-beda.

- Isnarto, M.Si -

Dosen Matematika Unnes

(Pelatih Olimpiade Matematika Jawa Tengah)
Sunnah-sunnah yang Utama

Sunnah-Sunnah Yang Utama

1. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid. (HR. Ath-Thabrani)

2. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah, dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim." (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii')

3. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. (HR. Abu Dawud)

4. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab, maka janganlah kamu mencaci-makinya. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. (HR. Bukhari)

5. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil." (HR. Bukhari)

Penjelasan:
Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati, tetapi dimungkinkan melalui nazar.

6. Anas Ra berkata,"Kami bertanya kepada Rasulullah Saw, "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab, "Tidak usah." Kami bertanya lagi, "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab, "Tidak, tetapi cukup dengan saling bersalaman." (HR. Ibnu Majah)

7. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera, memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). (HR. An-Nasaa'i)

Keterangan:

Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak, serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya), namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut, maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf, dan Rasulullah pun mengizinkannya.


8. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). (HR. Al-Baihaqi)

9. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi), tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. (HR. Al-Baihaqi)

10. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya, membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. (HR. Muslim)

11. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. (HR. Al-Baihaqi)

Penjelasan:
Yang dimaksud, agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku.

12. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

13. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu." (maksudnya, adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

14. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah), tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat. (Ath-Thabrani).

15. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (Abu Dawud)

16. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. (HR. Muslim)

17. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. (HR. Muslim)

18. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan, beliau sujud syukur kepada Allah 'Azza wajalla. (HR. Al Hakim)

19. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita- wanita. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. (Mutafaq'alaih)

20. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. (HR. Bukhari)

21. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi, maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. (HR. Bukhari)

22. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. (HR. Muslim)

23. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). (HR. Tirmidzi).

24. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih, maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. (Ath-Thahawi)

25. Rasulullah Saw apabila bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

26. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. (Abu Dawud)

27. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal, meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal. (HR. Ibnu Hibban)

28. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik, kecuali dalam amalan untuk akhirat. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim)

29. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla, agar mendengar, taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. (HR. Tirmidzi)

Jambore GIGIkita Indonesia

Jambore GIGIkita Indonesia
Jogjakarta, 12-14 Februari 2010